Focus 8 (nl) - avril 2013

Welke ontslagbescherming in België ?

  • Bart Cockx
  • Bruno Van der Linden
Mots-clés: Marché du travail, emploi et chômage

Résumé

Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn arrest van juli 2011 dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in de bepaling van opzegtermijnen ongrondwettelijk is en dat men dit onderscheid ten laatste tegen 8 juli 2013 dient op te heffen. De urgentie om een compromis te vinden mag de fundamentele uitdagingen waarvoor we staan niet uit het oog doen verliezen: hoe kunnen we best de behoefte aan meer flexibiliteit voor de werkgevers verzoenen met die aan zekerheid voor werknemers?

Biographie des auteurs

Bart Cockx

Bart Cockx est est professeur d’économie à l’UGent et chercheur associé à l’IRES (UCL).

Plus d'information :
http://users.ugent.be/~bcockx/

Bruno Van der Linden

Bruno Van der Linden est directeur de recherches du Fonds National de la Recherche Scientifique - FNRS, professeur d’économie à l’UCL et chercheur à l’IRES (UCL).

 

Plus d'information :
http://perso.uclouvain.be/bruno.vanderlinden/

Publiée
2018-10-12
Numéro
Rubrique
Articles